stephen sözlük anlamı nedir?

Sözlükte stephen kelimesinin manası:

  1. Aziz Stephen (MS. 36'da ölen), ilk Hristiyan şŸehit; Sir Leslie Stephen (1832-1904), İngiliz yazar ve editör; bir erkek ismi

stephen ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları