Sterik Engel ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sterik Engel" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sterik Engel" ne demek?

 1. Aynı moleküldeki komşu grupların uzaydaki konumları sebebiyle, o-sübstitüe aromatik asitlerin, p- sübstitüe aromatik asitlere oranla daha zor esterleşmesindeki gibi, bir kimyasal tepkimeyi geciktirmesi, veya bifenil molekülünde 2,2′ konumundaki grupların halkanın dönüşünü engellediği gibi bir dönüşü engellemesi.

Sterik Engel nedir? İlişkili sözcükler

 • Gliserit: Gliserinin bir esteri. Bir molekül gliserine bir yağ asidi ya da yağ asitlerinin bağlandığı sıvı ve katı yağlar. Yağların yapısını oluşturan, yağ asitlerinin gliserolle oluşturduğu esterler. Bir molekül gliserine bir devamı...
 • Makromolekül: İçinde genellikle pek çok kere tekrarlanan atom gruplarından meydana gelmiş bir veya birçok yapısal motif bulunan molekül. Bk. iriözdecik devamı...
 • Iyonlaşma: Moleküllerin parçalanmasıyla, atomlara, moleküllere, molekül gruplarına elektron katılması veya çıkarılmasıyla iyonların oluşması. Bk. üşerleşim devamı...
 • Bölünme: Hücrelerin, belli bir büyüklüğe ulaştığında eşit bölümlere ayrılıp çoğalması. Yarışta toplu olarak koşarken birbirinden ayrılma. devamı...
 • Ksanten Boyası: Molekül yapısı ksantene benzeyen, aromatik (C6H4) grupların birleşimiyle oluşan, renk indis aralığı 45000 ila 45999 olan, yapısal olarak diaril metan boyalara çok benzeyen bir boya grubu. devamı...
 • Triaçilgliserol: Bk. nötr yağ Bir molekül gliserinin üç molekül yağ asidiyle esterleşmesi sonucu oluşan sıvı ve katı yağlar, organizmadaki depo lipitleri, trigliserit, TG. devamı...
 • Triaçilgliserol: Bk. nötr yağ Bir molekül gliserinin üç molekül yağ asidiyle esterleşmesi sonucu oluşan sıvı ve katı yağlar, organizmadaki depo lipitleri, trigliserit, TG. devamı...
 • Polisakkarit: Monosakkarit birimlerinin dallı ya da hat şeklinde birleşmesi ile oluşan, nişasta, glikojen, glikan vb. gibi yüksek molekül ağırlıklı karbohidrat sınıfı. Genellikle on monosakkarit ünitesinden daha fazla monosakkaritin glikozidik bağlarla bağlanmasıyla devamı...
 • çekim Kromatografisi: Molekül ayırma tekniği. Özel proteinleri, belli kimyasal gruplara olan çekimleri sebebi ile, bu grupları kapsayan kolonlardan geçirerek saflaştırma tekniği. Bu teknikte sefaroz gibi moleküller çözünmeyen bir matrikse bağlanırlar, bu bağlantılara çekim gösteren moleküller tutunurlar ve böylece proteinler saf olarak elde edilirler. Affinité kromatografisi. devamı...
 • Monomer: Bk. tekiz (Yun. monos: tek; meros: parça) Birim yapı; özellikle organik molekülleri oluşturan birini yapıların her biri. Amino asitlerin proteinlerinmonomerleri olduğu gibi. devamı...

Sterik Engel ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.