steril eozinofilik püstülozis sözlük anlamı nedir?

Sözlükte steril eozinofilik püstülozis kelimesinin manası:

  1. Köpek, kedi ve atlarda gövde ve baş bölgesinde, deride birçok odakta, aniden gelişen kaşıntılı, kızartılı, aseptik irinli kabartılar, alopesi ve foliküllerin çevresinde eozinofilik infiltrasyonuyla belirgin akut deri yangısı. Köpeklerde nedeni bilinmez ve kanda eozinofiliyle seyreder. Kedi ve atlarda ise sivrisinek veya pire ısırığı aşırı duyarlılığıyla ilişkilidir.

steril eozinofilik püstülozis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları