stilizan 1 mg nedir

Stilizan 1 mg Nedir?

Stilizan 1 mg, etkin maddesi olan stiripentol olan bir antiepileptik ilaçtır. Epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Stilizan 1 mg, epilepsi hastalarında nöbetlerin sıklığını ve şiddetini azaltmak için kullanılır.

Stilizan 1 mg Nasıl Çalışır?

Stilizan 1 mg, GABA reseptörlerine bağlanarak çalışır. GABA, beyinde bulunan bir nörotransmitterdir ve nöronların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar. Stilizan 1 mg, GABA reseptörlerine bağlanarak GABA’nın etkisini artırır. Bu da nöronların daha az uyarılmasını ve nöbetlerin daha az sıklıkta ve şiddette olmasını sağlar.

Stilizan 1 mg’ın Kullanım Alanları

Stilizan 1 mg, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Miyoklonik nöbetler
 • Atonik nöbetler
 • Jeneralize tonik-klonik nöbetler
 • Absans nöbetleri
 • Kompleks parsiyel nöbetler
 • İnfantil spazmlar

Stilizan 1 mg’ın Yan Etkileri

Stilizan 1 mg’ın en sık görülen yan etkileri şunlardır:

 • Uyku hali
 • Baş ağrısı
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • İshal
 • Kabızlık
 • İştahsızlık
 • Kilo kaybı
 • Deri döküntüsü
 • Kaşıntı
 • Kurdeşen
 • Ödem
 • Yorgunluk
 • Halsizlik

Stilizan 1 mg’ın Kontrendikasyonları

Stilizan 1 mg, aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

 • Stiripentole veya ilacın diğer bileşenlerine karşı alerji
 • Karaciğer yetmezliği
 • Böbrek yetmezliği
 • Gebelik
 • Emzirme

Stilizan 1 mg’ın Dozajı

Stilizan 1 mg’ın dozajı, hastanın yaşına, kilosuna, nöbet türüne ve diğer tıbbi durumlarına göre belirlenir. Genellikle, yetişkinlerde başlangıç dozu günde 500 mg’dır. Bu doz, nöbetlerin kontrolüne göre kademeli olarak artırılabilir. Çocuklarda başlangıç dozu günde 10 mg/kg’dır. Bu doz, nöbetlerin kontrolüne göre kademeli olarak artırılabilir.

Stilizan 1 mg’ın Kullanım Şekli

Stilizan 1 mg, ağız yoluyla alınır. Tabletler, yemeklerle birlikte veya yemeklerden sonra alınmalıdır. Tabletler çiğnenmeden veya kırılmadan bütün olarak yutulmalıdır.

Stilizan 1 mg’ın Etkileşimleri

Stilizan 1 mg, aşağıdaki ilaçlarla etkileşime girebilir:

 • Fenitoin
 • Karbamazepin
 • Valproat
 • Lamotrijin
 • Levetirasetam
 • Okskarbazepin
 • Topiramat
 • Zonisamid
 • Fenobarbital
 • Primidon
 • Etosüksidim
 • Felbamat
 • Gabapentin
 • Pregabalin
 • Tiagabin
 • Klonidin
 • Guanfasin
 • Metildopa
 • Prazosin
 • Terazosin
 • Doxazosin
 • Tamsulosin
 • Alfuzosin
 • Silodosin
 • Terazosin
 • Doxazosin
 • Tamsulosin
 • Alfuzosin
 • Silodosin

Stilizan 1 mg’ın Saklanması

Stilizan 1 mg, oda sıcaklığında, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.


Yayımlandı

kategorisi