Stochastic Integrdbility ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Stochastic Integrdbility" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Stochastic Integrdbility" ne demek?

 1. Olasılıksal tümlenirlik

Stochastic Integrdbility nedir? İlişkili sözcükler

 • Durağan Süreç: (Olasılık kuramı) Tüm (…) olasılıksal değişkenlerinin birleşik olasılık işlevinin h’den bağımsız olduğu olasılıksal süreç. Eğer, tüm (…) yalnızca h’ye bağlı ise, olasılıksal sürece geniş anlamdadurağan süreç ya da durağan ortakdeğişkeli süreç denir, anlamdaş, kararlı süreç. devamı...
 • Beklem çıkaran Işlev: (olasılık kuramı) Herhangi X olasılıksal değişkeni için, t bir gerçek değişken olmak üzere, (…) biçiminde tanımlanan işlev. X, olasılık yoğunluk işlevi f(x) olan sürekli olasılıksal değişken ise, (…) olasılık işlevi (…) olan kesikli olasılıksal değişken ise, (…) olur. devamı...
 • örneklemdeğer: 1) Örneklemedeki değerlerden bulunan bir değer. Ortalama, değişke vb. 2) (…) kümesi X olasılıksal değişkeninden alınmış bir rasgele örneklem ise, Y = g (…)işlevi. Bu işlev, bilinmeyen bir değiştirge içermez. (…)bağımsız olasılıksal değişkenleri belli bir olasılıksal dağılımı olan X olasılıksal değişkeni ile aynı dağılımlı ise (…)’ye X’den bir rasgele örneklem adı verilir. devamı...
 • T Dağılımı: (Kuramsal istatistik) X, ölçünlü olağan dağılımlı ve Y, n bağımsızlık sayısı ile (…)dağılımlı olasılıksal değişkenler olmak üzere, T = (…)olasılıksal değişkenin dağılımı. T’nin olasılık yoğunluk işlevi, (…)olur. Burada n, bağımsızlık sayısıdır, anlamdaş Student dağılımı. devamı...
 • Bağımsız Olasılıksal Değişkenler: (olasılık kuramı) F(x,y) birleşik dağılım işlevi olmak üzere, F(x,y) = (…)eşitliğini sağlayan olasılıksal değişkenler. X ve Ybağımsız olasılıksal değişkenleri sürekli ise, f(x,y) = (…) ve kesikli ise, p(x,y)=(…) olur. devamı...
 • Ornstein Uhlenbeck Süreci: (Olasılık kuramı) (…)sıfır ortalama ve (…)değişke ile olağan dağılım gösteren bir olasılıksal değişken ve (…)olmak üzere,(…)eşitliğini sağlayan (…)olasılıksal süreci. devamı...
 • Ornstein Uhlenbeck Süreci: (Olasılık kuramı) (…)sıfır ortalama ve (…)değişke ile olağan dağılım gösteren bir olasılıksal değişken ve (…)olmak üzere,(…)eşitliğini sağlayan (…)olasılıksal süreci. devamı...
 • Gauss Süreci: (Olasılık kuramı) (…)X olasılıksal değişkenlerinin, her sonlu doğrusal birleşimi olağan dağılımlı olan (…)olasılıksal süreci. Bu süreçte, her (…), olağan dağılımlı ve (…)dur. devamı...
 • Yenileme Süreci: (Olasılık kuramı) Olaylar arasındaki sürenin bağımsız ve eş dağıldığı bir tür olasılıksal süreç. Bu süreçte, olasılıksal değişken bir birimin yaşam uzunluğunu gösterir. Birim bozulduğunda ya da eskidiğinde yeni bir birimle değiştirilir. devamı...
 • özbağlanımsal Süreç: (olasılıksal süreç, zaman dizileri).Rasgele dış etkilerin yarattığı içsel güçlerce salınım yaptırılan bir dizgeyi tanımlayan olasılıksal süreç. Bu süreç, genellikle zaman ekseni üzerinde birbirinden eşit uzaklıktaki noktalardan oluşan bir zaman dizisiyle, (…) biçiminde belirtilir. Burada e,bir olasılıksal değişken ve f, işlevsel bir bağıntıdır, ay. bk. çoklu Markov süreci, yürüyen toplama süreci devamı...

Stochastic Integrdbility ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.