strand sözlük anlamı nedir?

Sözlükte strand kelimesinin manası:

  1. Kenar, kıyı, sahil, yalı, yalı boyu
  2. Karaya oturmak
  3. Karaya oturtmak
  4. Zor durumda kalmak
  5. Halatın bir kolu
  6. İplik teli
  7. Halatın bir kolunu koparmak
  8. Telleri birleştirerek iplik yapmak.
  9. Karaya oturtmak, başarısızlığa uğramak, karaya oturmak, bükmek (ip vb.), telini koparmak (kablo vb.)

strand ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları