strange particle sözlük anlamı nedir?

Sözlükte strange particle kelimesinin manası:

  1. acayip parçacık; acaiplik değei sıfırdan farklı olan parçacıklar için kullnılır. kuark modelinde bir veya birden fazla kuarkın acayiplik kuantum sayısına sahip olması durumudur.

strange particle ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları