stree

stree: ifadesiyle ilgili İngilizce ve Türkçe anlamı

stree: ifadesi, İngilizce’de “sokak” anlamına gelen bir kelimedir. Türkçe’de ise “cadde” veya “sokak” olarak çevrilebilir. Stree kelimesi, genellikle bir şehrin veya kasabanın içinde bulunan, insanların ve araçların geçtiği bir yolu ifade etmek için kullanılır.

stree: ifadesinin İngilizce’deki kullanımı

stree: ifadesi, İngilizce’de genellikle bir yerin adresini belirtmek için kullanılır. Örneğin, “123 Main Street” ifadesi, “123 Ana Cadde” anlamına gelir. Ayrıca, stree kelimesi bir şehrin veya kasabanın belirli bir bölümünü ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin, “Wall Street” ifadesi, New York şehrinin finans bölgesini ifade eder.

stree: ifadesinin Türkçe’deki kullanımı

stree: ifadesi, Türkçe’de genellikle bir şehrin veya kasabanın içinde bulunan, insanların ve araçların geçtiği bir yolu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Atatürk Caddesi” ifadesi, “Atatürk Street” anlamına gelir. Ayrıca, stree kelimesi bir şehrin veya kasabanın belirli bir bölümünü ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin, “Bağdat Caddesi” ifadesi, İstanbul şehrinin bir semtini ifade eder.

stree: ifadesinin örnekleri

 • İngilizce: I live on 123 Main Street. (123 Ana Cadde’de oturuyorum.)
 • Türkçe: Atatürk Caddesi’nde bir dairem var.
 • İngilizce: Wall Street is the financial district of New York City. (Wall Street, New York şehrinin finans bölgesidir.)
 • Türkçe: Bağdat Caddesi, İstanbul’un en işlek caddelerinden biridir.

stree: ifadesinin eş anlamlıları

 • İngilizce: street, road, avenue, boulevard
 • Türkçe: cadde, sokak, yol, bulvar

stree: ifadesinin zıt anlamlıları

 • İngilizce: alley, lane, path
 • Türkçe: ara sokak, geçit, patika

stree: ifadesinin kökeni

stree: ifadesi, Eski İngilizce “stræt” kelimesinden türemiştir. Stræt kelimesi, “düz bir yol” anlamına gelen Latince “strata” kelimesinden gelir.

stree: ifadesinin kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar

 • stree: ifadesi, genellikle bir yerin adresini belirtmek için kullanılır. Ancak, bazı durumlarda bir şehrin veya kasabanın belirli bir bölümünü ifade etmek için de kullanılabilir.
 • stree: ifadesi, genellikle “cadde” veya “sokak” olarak çevrilir. Ancak, bazı durumlarda “yol” veya “bulvar” olarak da çevrilebilir.
 • stree: ifadesinin kullanımıyla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, bu ifadenin çoğul hali “streets” şeklindedir.

Yayımlandı

kategorisi