Streptomisin ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Streptomisin" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Streptomisin" ne demek?

 1. Verem basiline, şarbon, difteri, veba, menenjit, zatürre vb. hastalıklara sebep olan mikroplara karşı kullanılan bir antibiyotik.

 2. Streptomyces griseus’dan elde edilen ve özellikle burusella, veba, idrar yolları enfeksiyonları gibi hastalıklarla mücadelede kullanılan, Gram negatif bakterilere karşı olan etkisi, diğer aminoglikozit türlerine göre daha zayıf bulunan ilk aminoglikozit türevi antibiyotik.

 3. Bakterilerde protein sentezinde başlangıç kompleksinin oluşumunu önleyerek etkili olan antibiyotik.

Streptomisin nedir? İlişkili sözcükler

 • Kanamisin: 2-deoksi streptamine glikozidal olarak bağlanmış, iki amino şekeri içeren, Streptomyces kanamyceticus’dan elde edilen bir antibiyotik. Streptomyces kanamyceticus kültürlerinden elde edilen aminoglikozit türevi antibiyotik. devamı...
 • Kloramfenikol: Streptomyces Venezuela tarafından üretilen ve protein sentezi inhibitörü olarak kullanılan bir antibiyotik. Streptomyces venezuella kültürlerinden elde edilen, dikloroasetik asit grubu içeren, nitrobenzen türevi geniş spektrumlu ve antibakteriyel etkinliğini ribozomların 50S devamı...
 • Aminoglikozit: Çeşitli bakterilerden izole edilen, enfeksiyon hastalıklarında bakteri protein sentezinin herhangi bir basamağında engelleyici etki yapan, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi herhangi bir antibiyotik.aminoglikozit antibiyotikler. Streptomyces veya Micromonspora cinsi mikroorganizmalardan elde devamı...
 • Linkomisin: Streptomyces lincolensis kültürlerinden elde edilen, zayıf baz tepkimeli, bakterilerde, 50 S alt ribozomlarına bağlanarak protein sentezini bozmak suretiyle etkinlik gösteren, dar spektrumlu, stafilokok ve streptokoklar başta olmak üzere gram pozitif bakterilerin neden olduğu solunum yolları, yumuşak doku, kemik iliği ve deri hastalıklarında, ayrıca spektinomisinle birlikte mikoplazma enfeksiyonlarının sağaltımında kullanılan, biyolojik yarı ömrü kısa olduğundan gıda devamı...
 • Vankomisin: Hücre duvarının sentezini engelleyen bir antibiyotik. Streptomyces orientalis’ten elde edilen bakteri hücre duvarı üretimini bozarak etki oluşturan antibiyotik. devamı...
 • Sefalosporinler: Cephalosporium acremonium türü bir mantarın fermantasyon ürünü olan sefalosporin C, N ve P’den elde edilen, ana çekirdeğini 7-aminosefalosporinik asidin oluşturduğu, bakterilerde hücre duvarı sentezini engelleyerek ölümlerine neden olan, 1, 2 ve 3. kuşak olmak üzere 3 farklı gruba ayrılan ve oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip beta laktamaz grubu antibiyotikler. devamı...
 • Kapreomisin: Streptomyces capreolus kültürlerinden elde edilen siklik polipeptit yapılı bir antibiyotik. devamı...
 • Penisilin: Mikroplu hastalıkların tedavisinde kullanılan bir tür antibiyotik. Penicillium notatum adlı mantar tarafından üretilen ve bakteri hücre duvarının sentezini engelleyen bir antibiyotik. devamı...
 • Basitrasin: Bacillur subtili’den elde edilen Gram pozitif bakterilere karşı etkin olan polipeptit yapıda bir antibiyotik. Bacillus subtilis’ in kimi suşları tarafından üretilen ve birçok Gram pozitif bakteriye karşı etkili polipeptit yapısında devamı...
 • Amikasin: Kanamisin A’dan asetillenme yoluyla üretilen yarı sentetik, geniş spektrumlu ve aminoglikozit yapısında olan bir antibiyotik. devamı...

Streptomisin ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.