stroma sözlük anlamı nedir?

Sözlükte stroma kelimesinin manası:

 1. Birçok organlarda içinde damarların ve sinirlerin uzandığı yumuşak doku. Kemik iliğinde ve lenfatik dokularda retiküler teller ile primitif retiküler hücreler ve sabit makrofajlardan yapılmış bir ağ şeklinde olan, ağın boşluklarında kan hücrelerini veren ana hücreler (hemositoblâst) ile diğer teşekkül etmiş kan hücreleri bulunan doku.
 2. Kloroplâstlarda ve mitokondrilerde iç zarın içinde kalan kısım.
 3. Mantar hücreleri ile konak dokusu arasında spor taşıyan yapıların meydana getirdiği doku.
 4. Kırmızı kan hücrelerinin hemoglobin ayrıldıktan sonra kalan saydam ince çerçevesi.
 5. Ovaryumda foliküllerin gömülü olduğu yumuşak, damarlı, ağsı yapı.
 6. Gözde saydam tabakanın kısımlarından biri.
 7. Kloroplast ve mitokondrilerde iç zarın içinde bulunan kısım
 8. Birçok organda içinde damar ve sinirlerin uzandığı yumuşak doku.
 9. Bir organ veya oluşumda görev yapan unsurların oluşturduğu hücre kümesini çevreleyerek ona destek sağlayan bağ dokusundan oluşan iskelet, temel doku.
 10. Kloroplastlarda ve mitokondrilerde iç zarın içinde kalan kısmı.
 11. Mantar hücrelerle konak dokusu arasında spor taşıyan yapıların meydana getirdiği doku.

stroma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları