Strongyloides papillosus sözlük anlamı nedir?

Sözlükte Strongyloides papillosus kelimesinin manası:

  1. Rhabditoidea üst ailesinde, Strongyloididae ailesinde yer alan, sığır, koyun, keçi, domuz, tavşan ve ratların ince bağırsağının ön kısmında villus epitelleri içerisindeki tünellerde yaşayan, ciddi enfeksiyonlarda villöz atrofi, plazma proteini kaybı, kimi enzim (alkalen fosfataz, laktaz, sakkaraz ve maltaz) alktivitelerinde azalmayla belirgin hastalık tablosunun oluşumundan sorumlu nematod türü.

Strongyloides papillosus ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları