stylobat sözlük anlamı nedir?

Sözlükte stylobat kelimesinin manası:

  1. yunan tapınaklarında üzerine cella (bkz.)ve sütun sıralarının oturduğu taban bölümü

stylobat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları