su tavuğugiller sözlük anlamı nedir?

Sözlükte su tavuğugiller kelimesinin manası:

  1. Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya.
  2. Kuşlar (Aves) sınıfının, bataklık kuşları (Grallae) takımından, gagaları yandan basık, kanatları ve kuyrukları kısa, bataklık ve su kenarlarında yaşayan, dünyanın her tarafına yayılmış türleri olan bir familya.

su tavuğugiller ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları