su teresi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte su teresi kelimesinin manası:

  1. Turpgillerden, su kenarlarında yetişen, tereye benzeyen, çok yıllık ve otsu bir bitki (Nasturium officinale).
  2. Turpgiller (Cruciferae) familyasından, parçalı yapraklı, beyaz çiçekli, su kenarlarında yetişen, 10-90 cm boyunda, yaprakları taze olarak yenen, Van yöresinde yaprakları otlu peynir yapımında kullanılan, çok yıllık, otsu bir bitki. Yabanî tere.
  3. Toprak altı gövdeleri bulunan, gövdedeki boğumlarından köklenebilen, çok yıllık, otsu ve genellikle su üstünde bulunan bir bitki.

su teresi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları