subaşı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte subaşı kelimesinin manası:

  1. Şehirlerin güvenlik işlerine bakan görevlilerin başı.
  2. Acemi ocaklarında küçük aşamalı subay.
  3. Osmanlılarda kapıkulu süvarileri arasından, savaş zamanı güvenlik işlerine bakmak, barış zamanı da vergi toplamak işleri için ayrılan kimse.
  4. Rumeli'de çiftlik kâhyası.
  5. Bir şehirde suyu dağıtımına ve şehrin su işlerine bakan kimse.
  6. Çiftlik kahyası.

subaşı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları