subaşı ne demek

Subaşı Nedir?

Subaşı, Osmanlı İmparatorluğu’nda bir idari birim olan nahiyenin başında bulunan kişidir. Nahiye, bir kaza veya sancağın alt birimi olup, genellikle birkaç köy veya kasabadan oluşur. Subaşı, nahiyenin idari, mali ve askeri işlerinden sorumluydu.

Subaşının Görevleri

Subaşının görevleri arasında şunlar yer alıyordu:

 • Nahiyenin vergi toplama işlerini yürütmek
 • Nahiyedeki asayişi sağlamak
 • Nahiyedeki yol ve köprülerin bakımını yapmak
 • Nahiyedeki kamu hizmetlerini yürütmek
 • Nahiyedeki halkın şikayetlerini dinlemek ve çözmek
 • Nahiyedeki asker toplama işlerini yürütmek
 • Nahiyedeki mahkemelerde hakimlik yapmak

Subaşının Yetkileri

Subaşı, nahiyedeki en yetkili kişiydi. Nahiyedeki tüm idari, mali ve askeri işlerden sorumluydu. Subaşı, nahiyedeki halk üzerinde geniş yetkilere sahipti. Halkı cezalandırabilir, vergi toplayabilir ve asker toplayabilirdi.

Subaşının Seçimi

Subaşı, genellikle nahiyedeki ileri gelenler tarafından seçilirdi. Seçilen subaşı, kazaskerin onayına sunulurdu. Kazasker, subaşının uygunluğunu değerlendirdikten sonra onu göreve atardı.

Subaşının Maaşı

Subaşının maaşı, nahiyenin büyüklüğüne ve önemine göre değişirdi. Genellikle subaşının maaşı, nahiyedeki vergi gelirlerinin bir kısmından oluşurdu.

Subaşının Tarihi

Subaşılık, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan itibaren var olan bir makamdır. Subaşılar, Osmanlı İmparatorluğu’nun idari sisteminde önemli bir rol oynamışlardır. Subaşılık, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar devam etmiştir.

Subaşı Hakkında İlginç Bilgiler

 • Subaşılar, genellikle nahiyedeki en zengin ve nüfuzlu kişiler arasından seçilirdi.
 • Subaşılar, nahiyedeki halk tarafından büyük saygı görürdü.
 • Subaşılar, genellikle at sırtında gezerlerdi.
 • Subaşılar, genellikle silah taşırlardı.
 • Subaşılar, genellikle uzun sakallı olurdu.
 • Subaşılar, genellikle renkli giysiler giyerlerdi.
 • Subaşılar, genellikle başlarına kavuk takarlardı.
 • Subaşılar, genellikle kemerlerine bıçak takarlardı.
 • Subaşılar, genellikle atlarının eyerine torba takarlardı.
 • Subaşılar, genellikle yanlarında bir uşak bulundururlardı.

Yayımlandı

kategorisi