Submetasentrik Kromozom ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Submetasentrik Kromozom" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Submetasentrik Kromozom" ne demek?

 1. (Yun. kentron: merkez; meta: sonra) Sentromeri bir uca daha yakın olup iki yanda kalan kolların eşit olmadığı, L şeklindeki kromozom.

Submetasentrik Kromozom nedir? İlişkili sözcükler

 • Metasentrik Kromozom: (Yun. meta: arasında, içinde; kentron: merkez) Sentromeri ortada bulunan ve bu nedenle kromozom kolları birbirine eşit olan, V şeklinde gözüken kromozom. Sentromeri tam ortada veya ortaya yakın olan kromozom. devamı...
 • Kromozom Tipleri: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Kromozomların üzerindeki sentromerlerin yerine göre gruplandmlması. Sentromerin kromozomun tam ortasında bulunmasıyla kromozomu iki eşit kola ayırdığı V şeklindeki metasentrik kromozomlar, kolların eşit olmadığı L şeklindeki submetasentrik kromozomlar, sentromerin uca yakın bulunduğu İ şeklindeki akrosentrik kromozomlar, sentromerin en uçta yer aldığı I şeklindeki telosentrik kromozomlar olarak graplandırılırlar. devamı...
 • Halka Kromozom: Ucu olmayan kusurlu bir kromozom. İki terminal kiyazmalı normal metasentrik tetradlarında diyakinez esnasında görülen, halka şeklindeki kromozom düzenlenişi. devamı...
 • Akrosentrik Kromozom: (Yun. akros: uç; kentron: merkez) Sentromeri bir uçta olan ve mitoz veya mayozda sopa ya da İ şeklinde görülen kromozom. Kromozomlarda birincil boğumun bir uca yakın yerleşimli olması. devamı...
 • Akrosentrik Kromozom: (Yun. akros: uç; kentron: merkez) Sentromeri bir uçta olan ve mitoz veya mayozda sopa ya da İ şeklinde görülen kromozom. Kromozomlarda birincil boğumun bir uca yakın yerleşimli olması. devamı...
 • Kromozom Bozuklukları: (Yun. chroma: renk; soma: vücut; aberrare: sapmak) Genetik maddenin delesyonu, kopyalanması ya da yeniden düzenlenmesi esnasında ortaya çıkan kromozom içinde ya da kromozomlar arasındaki anormallikler. Kromozom aberasyonu, kromozom anormallikleri. devamı...
 • Asentrik Kromozom: (Yun. a: …sız; kentron: merkez; chroma: renk; soma: vücut) Mitozda veya mayozda kutuplara göç edemeyen sentromersiz kromozom veya kromozom parçası. Akinetik kromozom. devamı...
 • Homolog Kromozom: Biri anadan diğeri babadan gelen ve aynı gen çiftine sahip kromozom. (Yun. homologos: aynı fikirde olan; chroma: renk; soma: vücut) Her biri bir ana babadan gelen ve çiftler hâlinde bulunan, devamı...
 • Akinetik Kromozom: Bk. asentrik kromozom devamı...
 • Kromozom Aberasyonu: Bk. kromozom bozuklukları devamı...

Submetasentrik Kromozom ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.