substrat sözlük anlamı nedir?

Sözlükte substrat kelimesinin manası:

  1. Etkilenen madde
  2. Enzimin üzerinde etkili olduğu özel madde.
  3. Biyokimyada enzimlerin etki ettiği protein, karbohidrat, yağ veya şeker gibi organik bileşikler için kullanılan bir terim.
  4. Belirli bir enzimin özgün olarak etkilediği bir bileşik veya reaksiyona giren madde.
  5. Enzimin etkilediği madde, enzim etkisiyle yapısı değişen bileşik.
  6. Canlıların su içinde tutundukları herhangi bir yüzey.

substrat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları