Sucul organizma

Sucul organizma, suda yaşayan organizmaları ifade eder. Bu canlılar, su ortamında yaşayan ve suya bağımlı olan türlerdir. Zebra balığı (Danio reiro), medaka balığı (Oryzias latipes) ve balon balığı (Fugu rubripes) gibi bazı sucul canlılar, model organizma olarak kullanılmaktadır. Model organizmalar, in vitro koşullarda üretilen, üretimi kolay, kısa jenerasyon aralığına sahip ve biyolojik olayların araştırılmasında kullanılan canlılardır. Bu tür organizmalar, insan genomu ile karşılaştırıldığında homolojisi yüksek ve genom boyutu küçük olup, insanlar üzerinde çalışılması mümkün olmayan deneylerde kullanılabilirler1.


Yayımlandı

kategorisi