suffer sözlük anlamı nedir?

Sözlükte suffer kelimesinin manası:

  1. Acı çekmek, çekmek, zarar görmek, katlanmak, cezasını çekmek, acısını çekmek, kıvranmak, zayiat vermek, izin vermek, göz yummak
  2. Istırap çekmek
  3. Tutulmuş olmak, müptela olmak
  4. Cezasını çekmek
  5. İdam olunmak
  6. Cefa çekmek
  7. (eski) katlanmak, tahammül etmek
  8. Müsaade etmek, izin vermek, bırakmak

suffer ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları