suiistimal sözlük anlamı nedir?

Sözlükte suiistimal kelimesinin manası:

  1. (görevini, yetkisini vb.'yi) kötüye kullanma, yolsuzluk.

suiistimal ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları