suje

“Suje” İfadesinin İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“Suje” terimi, hem İngilizce hem de Türkçe dillerinde sıklıkla kullanılan önemli bir dilbilgisi kavramıdır. Bir cümlenin temel unsurlarından biri olan özne, eylemi gerçekleştiren veya eylemin üzerinde gerçekleştiği kişi, nesne veya kavramı ifade eder. Bu makale, “suje” ifadesinin İngilizce ve Türkçe dillerindeki anlamını, kullanımını ve farklı türlerini ayrıntılı bir şekilde inceleyecektir.

İngilizce’de “Subject”

İngilizce’de “subject” kelimesi, bir cümlenin eylemi gerçekleştiren veya eylemin üzerinde gerçekleştiği kişi, nesne veya kavramı ifade eder. Cümlenin özne kısmı tipik olarak cümlenin başında yer alır ve eylemi yapan veya eylemin üzerinde gerçekleştiği varlığı tanımlar. Örneğin:

 • The boy is playing in the park. (Çocuk parkta oynuyor.)
 • The book is on the table. (Kitap masanın üzerinde.)
 • The weather is nice today. (Bugün hava güzel.)

İngilizce’de özneler, zamirler, isimler, isim grupları veya cümleler gibi çeşitli biçimlerde olabilir.

Türkçe’de “Suje”

Türkçe’de “suje”, İngilizce’deki “subject” kavramına karşılık gelen bir dilbilgisi terimidir. Bir cümlenin eylemi gerçekleştiren veya eylemin üzerinde gerçekleştiği kişi, nesne veya kavramı ifade eder. Türkçe’de özne, genellikle cümlenin başında yer alır ve eylemi yapan veya eylemin üzerinde gerçekleştiği varlığı tanımlar. Örneğin:

 • Çocuk parkta oynuyor.
 • Kitap masanın üzerinde.
 • Hava bugün güzel.

Türkçe’de özneler, zamirler, isimler, isim grupları veya cümleler gibi çeşitli biçimlerde olabilir.

Özne Türleri

Hem İngilizce hem de Türkçe dillerinde, özneler çeşitli türlere ayrılabilir:

 • Basit özne: Tek bir isim, zamir veya isim grubundan oluşan öznelerdir. Örneğin: “Çocuk”, “Kitap”, “Hava”.
 • Bileşik özne: İki veya daha fazla isim, zamir veya isim grubundan oluşan öznelerdir. Örneğin: “Çocuk ve köpek”, “Kitap ve kalem”, “Hava ve yağmur”.
 • Gizli özne: Cümlede açıkça belirtilmeyen ancak eylemden anlaşılan öznelerdir. Örneğin: “Oynuyor” cümlesindeki gizli özne “çocuk”tur.
 • Genişletilmiş özne: Özneye sıfatlar, zarflar veya isim grupları gibi eklemeler yapılarak oluşturulan öznelerdir. Örneğin: “Parkta oynayan çocuk”, “Masadaki kitap”, “Bugün güzel olan hava”.

Öznelerin Kullanımı

Özneler, bir cümlenin temel unsurlarından biridir ve aşağıdaki işlevleri görürler:

 • Eylemi gerçekleştiren veya eylemin üzerinde gerçekleştiği varlığı tanımlarlar.
 • Cümlenin gramer yapısını belirlerler.
 • Cümlenin anlamını ve tonunu etkilerler.

Sonuç

“Suje” ifadesi, hem İngilizce hem de Türkçe dillerinde önemli bir dilbilgisi kavramıdır. Bir cümlenin eylemi gerçekleştiren veya eylemin üzerinde gerçekleştiği kişi, nesne veya kavramı ifade eder. Özneler, çeşitli biçimlerde olabilir ve cümlenin gramer yapısını, anlamını ve tonunu etkilerler. Bu makale, “suje” ifadesinin İngilizce ve Türkçe dillerindeki anlamını, kullanımını ve farklı türlerini ayrıntılı bir şekilde incelemiştir.


Yayımlandı

kategorisi