Sülfidril Grubu ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sülfidril Grubu" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sülfidril Grubu" ne demek?

 1. Kovalent olarak birbirine bağlanmış kükürt ve hidrojen atomu. Sistein amino asidinde bulunur ve ikisülfidril grubu arasında oksidasyonla disülfit bağı oluşur.

Sülfidril Grubu nedir? İlişkili sözcükler

 • Disülfit Bağı: Proteinlerde iki sistein amino asidinin sülfidril grupları arasında teşekkül eden S-S bağı. Proteinlerde iki sistein aminoasidinin tiyol grupları arasında oluşan S-S bağı, disülfür bağı. devamı...
 • Sistin: İki sislein amino asidinin sülfidril gruplarının oksidasyonu ile oluşan dimer yapı. Cys-Cys. Formülü C6H12O4N2S2, mol kütlesi 240,16 g olan, keratinin yapısında bulunan, idrarda küçük düzgün sekiz yüzlü şeklinde oluşan ve devamı...
 • Sistein Cys C: Sülfidril grubu içeren bir amino asit. devamı...
 • Peptit Bağı: Protein sentezi sırasında bir amino asidin karboksil grubu ile ikinci amino asidin amino grubu arasından bir molekül su çıkarak oluşan kovalent bağ. Bir aminoasidin alfa-amino grubuyla diğerinin alfa-karboksil grubu arasında devamı...
 • Sitokrom P450: Hem proteinlerinden oluşan enzimlerin bir grubu. Hem içinde polipeptit zincirindeki sisteinin sülfidril grupları (SH) ile bağlantılı olan demir bulunur. Bunlar 450 nm’de en büyük absorbsiyon bandına sahip karbonmonoksit kompleksi oluştururlar. Bu enzimler hayvan dokularında (adrenal bez, karaciğer hücresinin mitokondri ve mikrozomlarında) bitkilerde ve mikroorganizmalarda yaygın şekilde bulunur. Karsinojenlerin, mutagenlerin ve ilaçların zehir etkisini bozar. devamı...
 • Cysteine: Sistein Sistein, amino asit devamı...
 • Hidroksil Grubu: Hidrojen ile oksijen atomunun kovalent bağla bağlanmasıyla oluşan, amino asitler, şekerler gibi pek çok biyolojik molekülde bağların oluşmasını sağlayan OH grubu. -Oh ile gösterilen kimyasal bir grup. devamı...
 • Amit Grubu: Karboksil grubunun hidroksil grubu ile bir amino grubunun yer değiştirmesiyle bir asitten türemiş radikal grup, -CONH2. devamı...
 • Kelime Grubu: Cümle içinde kavramlar arasında ilişki kurmak üzere birden çok kelimenin belirli kurallar ile yan yana getirilmesinden oluşan, yapı ve anlamındaki bütünlük dolayısıyla cümle içinde tek bir nesne veya hareketi karşılayan ve herhangi bir yargı bildirmeyen kelimeler topluluğu. Türkçede ad tamlaması, sıfat tamlaması, birleşik ad, birleşik fiil, edat grubu, zarf grubu, ünlem grubu, unvan grubu gibi devamı...
 • Açil Grubu: Bk. asil grubu Karboksilik asitten bir hidroksil grubu çıkarılmasıyla oluşan kimyasal grup, asil grubu. devamı...

Sülfidril Grubu ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.