Sulkus Intermammariyus ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sulkus Intermammariyus" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sulkus Intermammariyus" ne demek?

 1. Meme bölümlerini birbirinden ayıran median oluk.

 2. Meme bölümlerini birbirinden ayıran median oluk.Dgr.: anat. sulcus intermammarius

 3. <l

Sulkus Intermammariyus nedir? İlişkili sözcükler

 • Sulkus: Oluk Beyin kıvrımları arasındaki girintiler. devamı...
 • Sulkus Interventrikularis Parakonalis: Kalbin sol yüzünde sulcus coronarius’tan başlayarak apex cordis yakınına kadar uzanan bir oluk. Kalbin sol yüzünde sulcus coronarius’tan başlayarak apex cordis yakınına kadar uzanan bir oluk.Dgr.: anat. sulcus interventricularis paraconalis devamı...
 • Sulkus Ekstensoryus: Kaval kemiğinin ön yüzünde ve üst tarafında görülen oluk.Dgr.: anat. sulcus extensorius devamı...
 • Sulkus Mediyanus: Dördüncü beyin kamarasının tabanında ortadan boydan boya uzanan bir oluk. Omurilikte sağ ve sol funiculus posterior arasında bulunan oluk. devamı...
 • Sulkus Koronalis: Capsula ungulae’nin paries corneus’unun iç yüzü üst tarafında bulunan ve corium coronae’yi alan halka biçiminde bir oluk.Dgr.: anat. sulcus coronalis devamı...
 • Sulkus Ektomarginalis: Facies convexa cerebri’de, bu yüzün fissura longitudinalis cerebri’yi sınırlandıran kenarına paralel olarak seyreden bir oluk.Dgr.: anat. sulcus ectomarginalis devamı...
 • Sulkus Vena Umbilikalis: Karaciğerde, embriyonal devrede vena umblicalis’i alan oluk. Karaciğerde, embriyonel devrede v. umblicalis’i alan oluk.Dgr.: anat. sulcus venae umbilicalis devamı...
 • Sulkus Interventrikularis Subsinuozus: Kalbin sağ yüzünde sulcus coronarius’tan başlayarak apex cordis’e kadar uzanan oluk. Kalbin sağ yüzünde sulcus coronarius’tan başlayarak apex cordis’e kadar uzanan oluk. devamı...
 • Sulkus Bisipitalis Lateralis Ve Mediyalis: M. biceps’in iki tarafında, yukarıdan aşağı doğru uzanan yan ve ortadaki oluklar.Dgr.: anat. lateral and medial bicipital sulcus devamı...
 • Sulkus Koronaryus: Kalbin kulakçıklarıyla karıncıklarını dıştan birbirinden ayıran oluk devamı...

Sulkus Intermammariyus ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.