sulu tarım sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sulu tarım kelimesinin manası:

  1. Sulamaya dayalı tarım.
  2. Yarı kurak ve kurak bölgelerde, ekilen bitkinin özelliğine bağlı olarak ya da daha yüksek verim elde etmek amacıyla, sulamaya başvurularak uygulanan tarım yöntemi.

sulu tarım ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları