Sülük ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sülük" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sülük" ne demek?

 1. Sülüklerin örnek asalak hayvanı (Hirudo).

 2. Sülüklerden, tatlı sularda yaşayan, vücudunda yirmi iki sindirim kesesi olduğu için bir kezde ağırlığının sekiz katı kan emebilen, halk arasında bazı kan hastalıklarının tedavisinde yararlanılan hayvan (Hirudo medicinalis).

 3. Yaprak veya sapların yanlarında gelişen ince uzantı, asma bıyığı.

 4. Giller sınıfına bağlı halkalı solucanların ortak adı. a. bk. tıp sülüğü, at sülüğü.

Sülük nedir? İlişkili sözcükler

 • Ortakçılık: Ortakçı olma durumu. Bkz. yarıcılık. devamı...
 • At Sülüğü: Sığır, manda, at, koyun, köpek, domuz ve insanlara enfekte suların içilmesiyle bulaşan ve konaklarında yutak ve burun boşluklarına yapışarak devamlı kan emen, ağır enfeksiyonlarda anemi ve zafiyete neden olan sülük türü, Hirudo aegyptiaca, Limnatis nilotica. devamı...
 • ısırgan Otu: Yapısında müsilaj, tanen ve bazı alkaloidlerle madensel tuzlar içeren ve halk arasında karaciğer, safra kesesi, dalak, solunumla sindirim sistemi hastalıklarını tedavi etmek amacıyla kullanılan bir bitki, dızlağan devamı...
 • Asılaklık: (karşılık: parazitlik), (Yun. para = yanında, Yun. sitos = besin): Bir ortak yaşama tipi olup birarada yaşayan iki bireyden biri diğeri zararına ortaklıktan yararlanır. bk. ortak-yaşama, ortakcılık. devamı...
 • Eğir Kökü: Dere ve durgun su kenarlarında yetişen, 50-125 cm yüksekliğinde, çok yıllık ve otsu bir bitki (Acorus calamus). Yapısında asamil alkol, ögenolla asaron gibi uçucu yağları bulunduran ve halk arasında yatıştırıcı devamı...
 • Ardışık Olasılık Oran Sınaması: (örk.) (…)önsavına ve (…)önsavına ilişkin olasılıklar olmak üzere (…)olasılık oranının B ve A gibi iki değişmez arasında olup olmamasına göre yapılan sınama. (…)ise örnekleme sürdürülür. devamı...
 • Kelebek Hastalığı: Yaprağımsı emicikurtlardan ileri gelen asalaksal hastalıkların ortak adı. (Hastalık, solucanların yerleştiği yere göre adlandırılır; karaciğerkelebek hastalığı, akciğerkelebek hastalığı, bağırsakkelebek hastalığı gibi.) devamı...
 • Duyarlık Testi: Hastalıkların tedavisinde ilaçların kullanımdan dolayı hastanın kan veya diğer vücut sıvılarından veya salgı ve atıklarından ve gereken durumlarda, dokularından izole edilen ve vücut dışında üretilen etkenlerin hangi konsantrasyonlarda hangi ilaçlara duyarlı olduğunu saptamak için yapılan testler. devamı...
 • öldürücülük Derecesi: Belli bir hastalığa tutulanlarla, o hastalıktan ölenler arasındaki oran, letalite. devamı...
 • Kamu Sağlığı önlemleri: Bir toplumda büyük halk çoğunluğunun sağlık koşullarını iyileştirici, hastalıkları önleyici ve sağlığı koruyucu önlemler bütünü. devamı...

Sülük ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.