Sülük Terapisi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sülük Terapisi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sülük Terapisi" ne demek?

 1. Sülüklerin tedavi amacıyla kullanılması. Geçmişte kan almak amacıyla kullanılan sülükler, günümüzde mikro cerrahide venöz konjesyonların ve oklüzyonların tedavisinde kullanılmaktadır.

Sülük Terapisi nedir? İlişkili sözcükler

 • Yükümlülük: Yapılması zorunlu olan iş veya bir işi yapma zorunluluğu, yükümlü olma durumu, yüküm, mükellefiyet, mecburiyet Örnek: … milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla … temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. Anayasa Bir kişiye ya da tüzel kişiye yükletilen iş, edim, ödev, koşul, çekinme ve bir yapmama görevi. devamı...
 • Canlı Kök: Hâlen kullanılan ve anlamı herkes tarafından bilinen kökler, yaşayan kökler: dur-ak, söz+lük, bil-gin ver-gi, dil+siz, dal-gıç gibi kelimelerdeki dur-, söz, bil- vb. kökler. Karşıtı ölü kök’tür. devamı...
 • Tıp Sülüğü: Halkalı solucanlar (Annelida) dalının, kıllı ayaklılar (Chaetopoda) sınıfının, sülükler (Hirudinea) takımından, 15 cm kadar uzunlukta, Avrupa ve Kuzey Afrika’nın tatlı sularında yaşayan, kan basıncını düşürmek için çok eskiden beri tıp alanında kullanılan bir tür. devamı...
 • Medikal Sülük: Halkalı solucanlar (Annelida) dalının, kıllı ayaklılar (Chaetopoda) sınıfının, sülükler (Hirudinea) takımından, 15 cm kadar uzunlukta, Avrupa ve Kuzey Afrika’nın tatlı sularında yaşayan, kan basıncını düşürmek için çok eskiden beri tıp alanında kullanılan sülük türü. devamı...
 • çöl Zambağı Ekstresi: Çeşitli Aloe familyası yapraklarından çıkartılan usarenin (öz), güneşte veya ısıtılarak yoğunlaştırılmasıyla elde edilen, yanık tedavisinde kullanılan bir madde, aloe vera ekstresi. devamı...
 • Ikizleme: Dayanıklılığı artırmak ve aynı zamanda güzel bir görünüm sağlamak amacıyla, çalgı yapımında kullanılacak ağacın enlemesine ortadan kesilmesiyle elde edilen iki eşit parçanın yanlamasına yapıştırılması yöntemi. Aynı film parçasının alıcıda iki devamı...
 • Adriyamisin: Tümör tedavisinde kullanılan, antrasiklin grubu, DNA ile etkileşen antibiyotik. Özellikle köpeklerde lenfosarkomanın tedavisinde kullanılır, doksorubisin. devamı...
 • Kullanılmayan Belgeyi Bozma: Çeşitli nedenlerle kullanılmayan bulguların kullanılmasını sağlamak amacıyle, verilen belgelerin yok sayılması. devamı...
 • Kullanılmayan Belgeyi Bozma: Çeşitli nedenlerle kullanılmayan bulguların kullanılmasını sağlamak amacıyle, verilen belgelerin yok sayılması. devamı...
 • Belirtim: Kamulaştırılması kararlaştırılan toprakların başka amaçlarla kullanılmasını, vurgunculuğa konu yapılmasını önlemek ve genel olarak taşınmazlar üzerinde başkalarının olan hakları belirtmek amacıyla, bu durumun, tapu kütüğüne işlenmesi. devamı...

Sülük Terapisi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.