sülüs sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sülüs kelimesinin manası:

  1. Üçte bir.
  2. Arap alfabesiyle yazılan bir tür süslü yazı
    Örnek: Havadaki bu ince duman yığını tıpkı girift bir sülüs yazıya benziyordu. Ö. Seyfettin
  3. Erata yolculuklarda indirim sağlayan belge.
  4. Hicrî IV. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan, nesihe benzer, kalınca bir yazı türüne verilen ad.

sülüs ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları