Summum Bonum ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Summum Bonum" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Summum Bonum" ne demek?

 1. En yüksek iyi

Summum Bonum nedir? İlişkili sözcükler

 • Mualla: Yüksek, yüce. Onuru yüksek olan kimse. devamı...
 • ısı Rejeneratörü: Yüksek fırında demir üretiminde kullanılan ve yüksek fırında çıkan sıcak gazlarla yüksek fırına giren gazları (havayı) ısıtan bir tür soba. devamı...
 • Yüksek Basınç özeği: Bir yüksek basınç bölgesinde, basıncın en yüksek değere ulaştığı orta kesim. bkz. yüksek basınç bölgesi. devamı...
 • Besin Değeri Yüksek Yem: Rasyonlarda yer alan mısır, arpa gibi yüksek enerjili, balık unu, küspe gibi yüksek proteinli veya yüksek sindirilebilebilir besin maddeleri. devamı...
 • Ulvi: Yüce Örnek: Doktor Hikmet, o vakit tabiatın bu ulvi manzarası karşısında sarsılarak biraz hakikate gelir gibi oldu. Y. K. Karaosmanoğlu Gökle ilgili olan, semavi. Yüksek, yüce. devamı...
 • Yayla: Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato Örnek: Geceleri yaylalar ayaz olur, adamı üşütür. M. Ş. Esendal Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan, yazın havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma veya dinlenme yeri. devamı...
 • High Tension: Yüksek voltaj, yüksek gerilim akımı Yüksek gerilimli devamı...
 • Hipertonik: Aşırı gerimli (Yun. hyper: üstünde; tonos: ton) İzotonik bir sıvıdan daha yüksek ozmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm’den daha yüksek ozmotik basıncı sebebiyle ozmozdan dolayı devamı...
 • Siyeri Seniyye: Yüksek ahlak ve yüksek vasıflar. Hazret-i Peygamberin (A.S.M.) yüksek ahlak ve vasıflarına dair yazılan kitab. (Osmanlıca’da yazılışı: siyer-i seniyye) devamı...
 • Refi: Yüksek, yüce. yüksek, yüce, saygın devamı...

Summum Bonum ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.