Suni Besleme ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Suni Besleme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Suni Besleme" ne demek?

 1. Hasta veya operasyon sonu 3 günden fazla yem tüketememiş köpeklerde zorla, ağız-mide tüpü, burun-mide tüpü, yutak veya mide tüpüyle yapılan besleme biçimi.

 2. Yeni doğan yavruların annesine ait olmayan sütle yetiştirilmesi, beslenmesi, yapay besleme.

Suni Besleme nedir? İlişkili sözcükler

 • Damızlık Kaz Besleme: Kuluçkalık yumurta üretimi amacıyla damızlık kazlara uygulanan, 8 haftalık yaşa kadar normal besleme, daha sonra yağlanmayı önleyecek biçimde kontrollü besleme programı, ardından hayvanlara taze çayır otu ve konsantre yemler verilerek 22-24 haftalık yaşa ulaştırılmaları, yumurtlama döneminde ise % 17-18 ham protein içeren yemlerle yapılan besleme programı. devamı...
 • Suni Maden Suyu: Saf suyun veya içinde tuzlar çözündürülmüş suların karbondioksitle doyurulmasıyla elde edilen su, yapay maden suyu. devamı...
 • Suni Tohumlama Kateteri: Hayvanlarda embriyo veya spermayı dişi genital kanala vermek için kullanılan madeni veya plastikten yapılmış boru şeklinde araç. Serviksten geçirilerek uterusa payet içerisindeki spermayı boşaltmaya yarayan 44 cm uzunluğunda, devamı...
 • Hayvan Besleme Uzmanı: Bir lisans veya lisans üstü diplomasını ilgili bilim dalında, bir fakülteden almış olan, yemler ve yemlerdeki besin maddeleri bilgisini hayvanların büyüme ve gelişmesine, hayatlarını sağlıklı bir biçimde sürdürmesine, üretimlerini artıracak biçimde besleme ve uygulama yeteneğine sahip zootekni, biyokimya, fizyoloji ve hatta anatomi gibi konularda bilgi birikimi olan profesyonel kişi. devamı...
 • Suni çayır: Rutubetli veya sulanabilen topraklarda buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin bir karışım olarak yetiştirildiği çayır. devamı...
 • Sınırsız Besleme: Hayvanların iştahları olduğu sürece istedikleri kadar yem yemelerinin sağlanması, serbest besleme. <l devamı...
 • Yenilik: Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği. Eskimiş, zararlı veya yetersiz sayılan şeyleri yeni, yararlı ve yeterli olanlarıyla değiştirme, teceddüt. devamı...
 • Suni Tohumlama: Uygun yöntem ve tekniklerle erkek damızlıktan alınan spermanın muayenesi yapılarak belli işlemlerden geçirildikten sonra yine uygun yöntem ve tekniklerle belli zamanda bir kateter yardımıyla dişi genital kanala verilmesi, yapay tohumlama. devamı...
 • Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma örgütü: Sanayinin geliştirilmesi ve modernizasyonu için belli projelere finansman bulunması, yeni yatırımlar, mevcut tesislerin işletilmesi, beşeri kaynakların geliştirilmesi, teknoloji transferi ve bilimsel kadroların yetiştirilmesi gibi konuları kapsayan teknik yardımlarla az gelişmiş ülkelerin kalkınma sorunlarını uluslararası düzeyde çözümlemek amacıyla 1966 yılında kurulan ve merkezi Viyana olan Birleşmiş Milletler Örgütünün uzmanlık kuruluşlarından biri. devamı...
 • Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma örgütü: Sanayinin geliştirilmesi ve modernizasyonu için belli projelere finansman bulunması, yeni yatırımlar, mevcut tesislerin işletilmesi, beşeri kaynakların geliştirilmesi, teknoloji transferi ve bilimsel kadroların yetiştirilmesi gibi konuları kapsayan teknik yardımlarla az gelişmiş ülkelerin kalkınma sorunlarını uluslararası düzeyde çözümlemek amacıyla 1966 yılında kurulan ve merkezi Viyana olan Birleşmiş Milletler Örgütünün uzmanlık kuruluşlarından biri. devamı...

Suni Besleme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.