suni solunum sözlük anlamı nedir?

Sözlükte suni solunum kelimesinin manası:

  1. Normal solunumun yeterli olmadığı durumlarda onu takviye etmek amacıyla solunum aleti takma.
  2. Nefes alamama durumlarında göğse bastırılarak ağızdan ağıza yapılan solunum.
  3. Kendiliğinden gelişen düzenli solunum, durduğunda veya yetersiz kaldığında yapılan yapay solunum.

suni solunum ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları