sunmak sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sunmak kelimesinin manası:

  1. Bir büyüğe veya nezaket gereğince bir kimseye bir şeyi vermek, yollamak, göndermek, takdim etmek
    Örnek: Bu küçük hadiseyi devlet adamlarımıza bir müşahede olarak sunuyorum. B. Felek
  2. Tanıtmak, bilgi vermek amacıyla çeşitli yöntemler kullanarak bir konuyu dinleyenlere aktarmak.
  3. Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı takdim etmek.
  4. Arzetmek.

sunmak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları