supervision ne demek

Süpervizyon: Anlamı, Çeşitleri ve Önemi

İngilizce Anlamı:

Supervision

Türkçe Anlamı:

Süpervizyon

Giriş:

Süpervizyon, bir kişinin veya grubun çalışmalarını yönlendirme, destekleme ve değerlendirme sürecidir. İşyerlerinde, eğitim kurumlarında ve sağlık hizmetleri ortamlarında yaygın olarak kullanılır. Süpervizyon, çalışanların performansını iyileştirmeye, hedeflere ulaşmaya ve profesyonel gelişimlerini desteklemeye yardımcı olur.

Süpervizyon Çeşitleri:

Farklı süpervizyon türleri vardır ve bunlar, süpervizörün rolüne ve sorumluluklarına göre değişir. En yaygın süpervizyon türleri şunlardır:

 • Doğrudan Süpervizyon: Süpervizör, doğrudan çalışanlara rapor verir ve onların günlük çalışmalarını denetler.
 • Dolaylı Süpervizyon: Süpervizör, çalışanlara doğrudan rapor vermez, ancak çalışmalarını yönlendirir ve destekler.
 • İşlevsel Süpervizyon: Süpervizör, belirli bir işlev veya görev alanından sorumludur ve bu alandaki çalışanlara rehberlik eder.
 • Stratejik Süpervizyon: Süpervizör, organizasyonun genel hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olmak için çalışanlarla birlikte çalışır.

Süpervizyonun Önemi:

Süpervizyon, hem çalışanlar hem de kuruluşlar için çok önemlidir. Çalışanlar için süpervizyon aşağıdaki faydaları sağlar:

 • Performans İyileştirme: Süpervizörler, çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye ve performanslarını iyileştirmek için geri bildirim ve destek sağlamaya yardımcı olur.
 • Hedeflere Ulaşma: Süpervizörler, çalışanların hedefler belirlemelerine ve bunlara ulaşmalarına yardımcı olur.
 • Profesyonel Gelişim: Süpervizörler, çalışanların becerilerini ve bilgilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve kariyer gelişimlerini destekler.

Kuruluşlar için süpervizyon aşağıdaki faydaları sağlar:

 • Verimliliğin Artması: Süpervizyon, çalışanların çalışmalarını koordine etmeye ve verimliliği artırmaya yardımcı olur.
 • Kalite Güvencesi: Süpervizörler, çalışanların işlerini yüksek kalite standartlarına göre yaptıklarından emin olmaya yardımcı olur.
 • Çalışan Memnuniyetinin Artması: Süpervizyon, çalışanların desteklendiğini ve değer verildiğini hissetmelerine yardımcı olur, bu da çalışan memnuniyetini artırır.

Etkili Süpervizyonun Özellikleri:

Etkili süpervizyon, aşağıdaki özelliklerle karakterize edilir:

 • Açık İletişim: Süpervizörler, çalışanlarla açık ve düzenli bir şekilde iletişim kurmalıdır.
 • Geri Bildirim Sağlama: Süpervizörler, çalışanlara performansları hakkında düzenli geri bildirim sağlamalıdır.
 • Destek Sunma: Süpervizörler, çalışanlara zorluklarla başa çıkmalarına ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için destek sağlamalıdır.
 • Motivasyon Sağlama: Süpervizörler, çalışanları motive etmeli ve çalışmalarına değer vermelerini sağlamalıdır.
 • Hesap Verebilirlik Sağlama: Süpervizörler, çalışanları çalışmalarından sorumlu tutmalı ve performanslarını değerlendirmelidir.

Sonuç:

Süpervizyon, çalışanların performansını iyileştirmek, hedeflere ulaşmak ve profesyonel gelişimlerini desteklemek için çok önemli bir süreçtir. Etkili süpervizyon, açık iletişim, geri bildirim sağlama, destek sunma, motivasyon sağlama ve hesap verebilirlik sağlama gibi özelliklerle karakterize edilir. Süpervizyon, hem çalışanlar hem de kuruluşlar için çok sayıda fayda sağlar ve işyerinde başarı için çok önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi