supervision ne demek

Supervision

İngilizce Anlamı:

 1. The act of supervising or overseeing something.
 2. The authority or power to supervise or oversee something.
 3. A person who supervises or oversees something.

Türkçe Anlamı:

 1. Bir şeyi denetleme veya gözetleme işi.
 2. Bir şeyi denetleme veya gözetleme yetkisi veya gücü.
 3. Bir şeyi denetleyen veya gözetleyen kişi.

Supervision’un Kullanımı:

 • “The supervisor was responsible for the safety of the workers.” (Denetçi, işçilerin güvenliğinden sorumluydu.)
 • “The company implemented a new supervision system to improve efficiency.” (Şirket, verimliliği artırmak için yeni bir denetim sistemi uyguladı.)
 • “The teacher provided close supervision to the students during the exam.” (Öğretmen, sınav sırasında öğrencilere yakın denetim sağladı.)

Supervision’un Eş Anlamlıları:

 • Oversight
 • Management
 • Control
 • Guidance
 • Direction

Supervision’un Zıt Anlamlıları:

 • Neglect
 • Abandonment
 • Disregard
 • Inattention
 • Indifference

Supervision’un Örnek Cümleleri:

 • The manager provided close supervision to the new employees. (Yönetici, yeni çalışanlara yakın denetim sağladı.)
 • The government implemented a new supervision system to prevent fraud. (Hükümet, dolandırıcılığı önlemek için yeni bir denetim sistemi uyguladı.)
 • The teacher provided close supervision to the students during the exam. (Öğretmen, sınav sırasında öğrencilere yakın denetim sağladı.)
 • The supervisor was responsible for the safety of the workers. (Denetçi, işçilerin güvenliğinden sorumluydu.)
 • The company implemented a new supervision system to improve efficiency. (Şirket, verimliliği artırmak için yeni bir denetim sistemi uyguladı.)

Supervision’un Tarihi:

Supervision, uzun bir geçmişe sahip olan bir kavramdır. İlk olarak, antik çağlarda, yöneticilerin ve liderlerin işçileri ve askerleri denetlemek için kullandıkları bir araç olarak ortaya çıktı. Orta Çağ’da, supervision, loncalar ve dini örgütler tarafından kullanıldı. Sanayi Devrimi sırasında, supervision, fabrikalarda ve diğer işletmelerde yaygınlaştı. 20. yüzyılda, supervision, yönetim bilimi ve örgütsel davranış alanlarında önemli bir araştırma konusu haline geldi.

Supervision’un Önemi:

Supervision, işletmelerin ve örgütlerin etkili bir şekilde çalışması için önemlidir. İyi bir supervision, işletmelerin hedeflerine ulaşmasını, verimliliğini artırmasını ve çalışanların güvenliğini sağlamasını sağlar. Supervision, ayrıca, çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu artırmaya yardımcı olur.

Supervision’un Türleri:

Birçok farklı türde supervision vardır. En yaygın supervision türleri şunlardır:

 • Doğrudan supervision: Bu tür supervision’da, supervisor, çalışanların çalışmalarını doğrudan gözlemler ve yönlendirir.
 • Dolaylı supervision: Bu tür supervision’da, supervisor, çalışanların çalışmalarını dolaylı olarak gözlemler ve yönlendirir.
 • Öz-supervision: Bu tür supervision’da, çalışanlar kendi çalışmalarını denetler ve yönlendirir.

Supervision’un Yöntemleri:

Birçok farklı supervision yöntemi vardır. En yaygın supervision yöntemleri şunlardır:

 • Gözlem: Supervisor, çalışanların çalışmalarını gözlemler ve geri bildirim sağlar.
 • Geri bildirim: Supervisor, çalışanlara çalışmalarına ilişkin geri bildirim sağlar.
 • Yönlendirme: Supervisor, çalışanlara çalışmalarına ilişkin yönlendirme sağlar.
 • Destek: Supervisor, çalışanlara çalışmalarında destek sağlar.

Supervision’un Etkinliği:

Supervision’un etkinliği, birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörler şunlardır:

 • Supervisor’un yetenekleri ve deneyimi
 • Çalışanların yetenekleri ve deneyimi
 • İşin doğası
 • Çalışma ortamı

Supervision’un Geleceği:

Supervision, işletmelerin ve örgütlerin etkili bir şekilde çalışması için önemli bir araçtır. Gelecekte, supervision’un önemi daha da artacaktır. Bunun nedeni, işletmelerin ve örgütlerin giderek daha karmaşık hale gelmesidir. Bu karmaşıklık, supervisor’ların çalışmalarını daha etkili bir şekilde yönetmesini gerektirecektir.


Yayımlandı

kategorisi