Supine ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Supine" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Supine" ne demek?

 1. Latince’de -i veya -den halindeki isim-fiil.

 2. Sırt üstü yatmış

 3. Yatay durumdaki, meyilli

 4. Kaygısız

 5. Miskin, enerjik olmayan

 6. Halinde isim fiil, den halinde isim fiil

Supine nedir? İlişkili sözcükler

 • Supine Position: Yatay pozisyon devamı...
 • Supination: Supinasyon devamı...
 • Supinate: Anat devamı...
 • Muskulus Supinator: Musculus extensor carpi radialis’in altında yalnızca etçillerde olan kas. M. extensor carpi radialis’in altında yalnızca etçillerde olan kas.Dgr.: anat. musculus supinator devamı...
 • Supine And Slovenly Dressed: Sünepe devamı...
 • öznelik In Hali: -in halinde bulunan isim, bir fiil cümlesinde yer aldığı takdirde özne veya nesne durumuna geçeceğine göre ÖZNELİK -İN HALİ veya NES-NELİK -İN. HALİ ( G. objectif ) adını alır: Birinin malının kayboluşu = Biri ( özne ) malını ( nesne ) kaybetti. devamı...
 • Intransitive: ), (gram.) geçişsiz, nesnesi olmayan, nesnesiz (fiil), (abbr.) (nsz.) intransitively (z.) geçişsiz olarak . Geçişsiz fiil devamı...
 • Intransitive Verb: Geçisisz fiil, hiçbir zaman dolaysız nesne ile birlikte olmayan fiil (gelmek, oturmak, yürümek, vs.) devamı...
 • Işteş Fiil: Bir isim birden çok özne tarafından karşılıklı, ortaklaşa yapıldığını belirten fiil, müşareket fiili. Bir oluş ve kılışın birden fazla kişi tarafından karşılıklı veya toplu olarak yapıldığını gösteren ve -ş-, -Iş- devamı...
 • Slant: Yana yatmak, meyilli olmak Kendi görüşüne göre anlatmak, gerçeği çarpıtmak devamı...

Supine ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.