support sözlük anlamı nedir?

Sözlükte support kelimesinin manası:

 1. Desteklemek
 2. Tahammül etmek, götürmek, dayanmak, tutmak, kaldırmak, çekmek
 3. Kuvvet vermek, cesaret telkin etmek
 4. Beslemek, geçindirmek
 5. Masrafını vermek
 6. Devam ettirmek
 7. İspat etmek, teyit etmek
 8. Savunmak, müdafaa etmek
 9. Yardım etmek, tutmak, iltizam etmek
 10. Tutmak, düşürmemek
 11. Sabretmek, katlanmak
 12. (tiyatro) yardımcı rolde oynamak
 13. Destekleme, tutma, düşmesine engel olma
 14. Destek olan kimse veya şey
 15. Destek, dayanak, mesnet, yatak
 16. Geçim.
 17. Desteklemek, para yardımı yapmak, dayamak, destek olmak, güç vermek, para sağlamak, taraftarı olmak, kuvvetlendirmek, özendirmek, yardım etmek, cesaret vermek, tutmak, geçindirmek, bakmak, sürdürmek, takviye etmek, ısrar etmek, doğrulamak, kanıtlamak,

support ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları