suppress sözlük anlamı nedir?

Sözlükte suppress kelimesinin manası:

  1. Bastırmak, sindirmek
  2. Önlemek, menetmek
  3. Zapt etmek
  4. Örtbas etmek, saklamak
  5. Gizli tutmak
  6. Durdurmak, kesmek
  7. Bastırmak, zaptetmek, durdurmak, dindirmek, önlemek, örtbas etmek, hasıraltı etmek, ortadan kaldırmak, baskı altına almak, yayınlanmasını yasaklamak

suppress ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları