süreler mantığı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte süreler mantığı kelimesinin manası:

  1. Temel mantığa süresel yöneticileri katmakla oluşturulan genleşmiş mantık dizgesi.|| Om olmuş, Oc olacak, Hom hep olmuş, Hoc hepolacak yöneticileri olduğunda, başlıca süresel mantık kuralları şöyledir: (…) biçimindeki önermelerin geçerliliğini dile getiren kurallar.

süreler mantığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları