sürerlik eylemi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sürerlik eylemi kelimesinin manası:

  1. Devamlılık kavramı veren eylem. Türkçede bu kavram herhangi bir eylemin -e'li ulacıyle durmak, kalmak ve bazen de görmek eylemlerinden birinin kullanılmasıyle sağlanır: Gidedurmak (gid-e+durmak) , bakakalmak (bak-a + kalmak) , yapagörmek (yap-a +görmek) vb.

sürerlik eylemi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları