sürtmek sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sürtmek kelimesinin manası:

  1. Bir şeyi bastırarak diğer bir şeyin üzerinden geçirmek
    Örnek: Cemal ellerini hızlı hızlı birbirine sürttü. S. F. Abasıyanık
  2. Dokundurmak.
  3. Başıboş dolaşmak, yararsız dolaşmak
    Örnek: Çocukçağız birkaç gün sokaklarda sürtmüş. S. F. Abasıyanık

sürtmek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları