Sürükleme Ağları ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Sürükleme Ağları" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Sürükleme Ağları" ne demek?

 1. Gemiye bağlı olarak deniz dibinde veya su içinde sürüklenen, genellikle mekanik olarak atılıp toplanan, torbasında su ürünlerini toplayan av araçları.

Sürükleme Ağları nedir? İlişkili sözcükler

 • Sürütme Ağları: İnsan gücü veya mekanik bir güçle istihsal alanının dibinden sürütülerek çekilmek suretiyle toplanıp karaya veya gemiye alınabilen su ürünleri istihsal aracı. devamı...
 • Kaldırma Ağı: Genellikle nehirlerde ve sığ sularda kullanılan, av sahasında çökertilerek veya yüzeysel olarak kurulan ağ üzerine balık geldiğinde elle veya mekanik kaldırıcılarla ağın hızla yukarı kaldırılması suretiyle yapılan avcılık. devamı...
 • öğrenme Eğrisi: Birikimli çıktı ile ortalama ürün maliyetleri ya da emeğin ortalama veya marjinal fiziki verimliliği arasındaki ilişkiyi işgücü deneyiminin artışına bağlı olarak açıklayan, diğer bir deyişle yaparken öğrenme süreci içinde üretim arttıkça ortalama üretim maliyetlerinin azaldığını veya ortalama verimliliğin arttığını gösteren eğri. devamı...
 • Sıkacak: Bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan araç. Genellikle meyve sıkmak için kullanılan her tür araç. devamı...
 • Plankton: Sularda bulunan, ancak mikroskopla görülebilen yaratıklar topluluğu. Denizlerde ve tatlı sularda, suyun hareketi ile pasif olarak sürüklenen küçük organizmalar. devamı...
 • Kirişli Trol: Torba ağı, halatları, yanda iki kızağı ve kızaklar arasını birleştiren bir kirişi olan, genellikle ağın alt yakası zincirli dibi sürüklenerek çekilen, yassı balıklar, karides, midye gibi dip su ürünlerini avlamakta kullanılan av aracı. devamı...
 • Serpme Ağı: Su ürünlerini üstten kapayarak, dairesel yapılı, kenarlarında kurşun yakası bulunan ve farklı biçimlerde donatılabilen, genellikle torba gibi büzülebilen, kullanılacağı yere göre çarmıklı, büzmeli, cepli biçimlerde yapılan kapama ağları, saçma. devamı...
 • Pelet Yem: Karma yemlerin nem, sıcaklık ve basınç altında mekanik işlemle delikli kalıplardan zorlanarak geçirilmesiyle elde edilen, genellikle silindir ve bazen de diğer formlarda biçimlendirilerek farklı çap, uzunluk ve sertlikte hazırlanabilen yemin fiziksel formu. devamı...
 • Barka Sığırı: Etiyopya’Dan köken alan, rengi genellikle siyah benekli beyaz ve zaman zaman kırmızı bireylerine de rastlanan, genellikle boynuzlu ve seyrek olarak boynuzsuz bireyleriyle de karşılaşılan, genellikle süt ve et verimi yönünde yetiştirilen, kuzey Sudan zebu grubu sığır ırkı. devamı...
 • Sürükleme Ilkesi: Bir ülke veya dünya ekonomisindeki büyümenin sürükleyici bir kesimin veya ülkenin büyümesine bağlı olması. devamı...

Sürükleme Ağları ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.