survey sözlük anlamı nedir?

Sözlükte survey kelimesinin manası:

  1. Bakmak, dikkatle her şeye göz gezdirmek, muayene etmek
  2. Yoklamak, yoklama yapmak
  3. Düşünmek, mülâhaza etmek, mütalaa etmek
  4. Teftiş etmek
  5. Haritasını çıkarmak, mesaha etmek
  6. Mesaha, yüzölçümü, teftiş, tetkik, yoklama, muayene
  7. Mülâhaza, mütalaa
  8. Harita veya plan yapma.
  9. Bakmak, incelemek, araştırmak, yoklamak, ölçmek, muayene etmek, harita çizimi için ölçmek

survey ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları