süryanilik nedir

Süryanilik

Süryanilik, Hristiyanlığın bir mezhebidir. Süryaniler, kendilerini İsa Mesih’in takipçileri olarak görürler ve İncil’i kutsal kitap olarak kabul ederler. Süryanilik, 1. yüzyılda Orta Doğu’da ortaya çıkmıştır ve bugün hala Orta Doğu, Avrupa ve Amerika’da yaşayan Süryaniler tarafından uygulanmaktadır.

Süryaniliğin Tarihi

Süryanilik, 1. yüzyılda Orta Doğu’da ortaya çıkmıştır. Süryanilerin ilk toplulukları, İsa Mesih’in takipçileri olan Yahudilerden oluşuyordu. Bu topluluklar, İsa Mesih’in ölümünden sonra Kudüs’ten ayrılıp Orta Doğu’nun çeşitli bölgelerine dağıldılar. Süryaniler, dağıldıkları bölgelerde yerel halklarla etkileşime girerek kendi kültürlerini ve inançlarını geliştirdiler.

Süryanilik, 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun resmi dini haline geldi. Bu dönemde, Süryaniler birçok önemli kilise ve manastır inşa ettiler. Ayrıca, Süryaniler birçok önemli teolojik eser yazdılar. Süryanilik, 7. yüzyılda Müslümanların Orta Doğu’yu fethetmesiyle birlikte gerilemeye başladı. Müslümanlar, Süryanilere baskı yaptılar ve birçok Süryani kilisesini ve manastırını yıktılar. Süryaniler, Müslümanların baskısından kaçmak için Orta Doğu’nun çeşitli bölgelerine dağıldılar.

Süryanilik, 19. yüzyılda yeniden canlanmaya başladı. Bu dönemde, Süryaniler birçok yeni kilise ve okul inşa ettiler. Ayrıca, Süryaniler birçok önemli teolojik eser yazdılar. Süryanilik, bugün hala Orta Doğu, Avrupa ve Amerika’da yaşayan Süryaniler tarafından uygulanmaktadır.

Süryaniliğin İnançları

Süryaniler, kendilerini İsa Mesih’in takipçileri olarak görürler ve İncil’i kutsal kitap olarak kabul ederler. Süryaniler, İsa Mesih’in Tanrı’nın oğlu olduğuna ve insanların günahlarını bağışlamak için dünyaya geldiğine inanırlar. Süryaniler, ayrıca, İsa Mesih’in ölümden dirildiğine ve göğe yükseldiğine inanırlar.

Süryaniler, Üçlü Birlik’e inanırlar. Üçlü Birlik, Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh’tan oluşur. Süryaniler, Baba Tanrı’nın evrenin yaratıcısı olduğuna, Oğul Tanrı’nın insanların günahlarını bağışlamak için dünyaya geldiğine ve Kutsal Ruh’un insanları Tanrı’nın yolunda yönlendiren güç olduğuna inanırlar.

Süryaniler, günah ve kurtuluş kavramlarına da inanırlar. Süryaniler, insanların günahkar doğduklarına ve günahlarının onları Tanrı’dan ayırdığına inanırlar. Süryaniler, insanların günahlarından kurtulmak için İsa Mesih’e iman etmeleri gerektiğine inanırlar.

Süryaniliğin Ayinleri

Süryaniler, birçok farklı ayin gerçekleştirirler. Süryanilerin en önemli ayinleri arasında vaftiz, evkaristiya ve dua yer alır.

Vaftiz, Süryanilerin yeni üyelerinin kiliseye kabul edildiği ayindir. Vaftiz sırasında, yeni üye suya daldırılır ve İsa Mesih’in adına vaftiz edilir.

Evkaristiya, Süryanilerin İsa Mesih’in ölümünü ve dirilişini anmak için gerçekleştirdikleri ayindir. Evkaristiya sırasında, Süryaniler ekmek ve şarap yerler.

Dua, Süryanilerin Tanrı ile iletişim kurmak için gerçekleştirdikleri ayindir. Dua sırasında, Süryaniler Tanrı’ya şükrederler, günahlarını itiraf ederler ve Tanrı’dan yardım isterler.

Süryaniliğin Kültürü

Süryaniler, zengin bir kültüre sahiptirler. Süryanilerin kültürü, müzik, dans, yemek ve giyim gibi birçok farklı unsuru içerir.

Süryanilerin müziği, genellikle dini içeriklidir. Süryaniler, ayinlerinde ve diğer dini törenlerinde bu müziği kullanırlar. Süryanilerin dansları da genellikle dini içeriklidir. Süryaniler, ayinlerinde ve diğer dini törenlerinde bu dansları kullanırlar.

Süryanilerin yemekleri, genellikle Orta Doğu mutfağından esinlenmiştir. Süryaniler, pilav, et, sebze ve yoğurt gibi yiyecekleri sıklıkla tüketirler. Süryanilerin giyimleri de genellikle Orta Doğu kültüründen esinlenmiştir. Süryaniler, uzun elbiseler ve başörtüleri giyerler.

Süryaniliğin Günümüzdeki Durumu

Süryanilik, bugün hala Orta Doğu, Avrupa ve Amerika’da yaşayan Süryaniler tarafından uygulanmaktadır. Süryaniler, birçok farklı ülkede kendi kiliselerini ve okullarını kurmuşlardır. Süryaniler, ayrıca, birçok önemli teolojik eser yazmışlardır. Süryanilik, bugün hala canlı bir dindir ve gelecekte de varlığını sürdürecektir.


Yayımlandı

kategorisi