sweeping sözlük anlamı nedir?

Sözlükte sweeping kelimesinin manası:

  1. Büyük bir alanı kapsayan, şümullü, genel, umumi
  2. Süpüren, şŸiddetli, sert esen, genişŸ bir alanı kapsayan, coşŸkulu, nefes kesici, ezici, genişŸ kapsamlı, köklü, radikal, genel

sweeping ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları