Syntactical Term ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Syntactical Term" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Syntactical Term" ne demek?

 1. Dizimsel terim

Syntactical Term nedir? İlişkili sözcükler

 • Ad Simgesi: Değer alanı sözedilen dilin adlarından ya da genel olarak terimlerinden oluşan dizimsel sözeden dil değişkeni: a, b, c,… ||Anl. dizimsel ad değişkeni, dizimsel terim değişkeni. devamı...
 • Dizimsel Bağlaşıklık: Bir dizimsel tür dizisinin tek bir dizimsel türe indirgenebilmesi, || Örn. p/a a, a, a dizimsel tür dizisi p dizimsel türüne indirgenebildiğinden dizimsel bağlaşıktır. devamı...
 • Dizimsel Tür Indirgemesi: Bir dizimsel tür dizisine dizimsel tür indirgeme kuralını art arda uygulayarak en kısa dizimsel tür dizisine ya da tek bir dizimsel türe sonlu sayıda adımla varmayı sağlayan işlem. Krş.. dizimsel bağlaşıklık denetlemesi. devamı...
 • Dizimsel Tür: İçinde geçtikleri deyimlerin düzgünlüğünü bozmaksızın birbirinin yerine konulabilen bütün düzgün deyimlerin öbeği. || Temel mantık dilinin başlıcadizimsel türleri: önerme (tamdeyim), ad (terim), n-li yüklem, n-li işlev, n-li eklem ile niceleyici türleridir. Krş..dizimsel tür simgesi, temeldizimsel tür, yöneten deyimdizimsel türü,dizimsel tür çözümlemesi. devamı...
 • Terim Yöneteni Simgesi: Değer alanı a, e, i, o terim yönetenlerinden oluşan dizimsel değişken: t. devamı...
 • Dizimsel Tür Değişkeni: Değer alanı dizimsel türlerden oluşan bir sözeden dil değişkeni: a,… || Örn. a, p, p/ p, p/ a, a/ a gibi dizimsel tür simgeleri a,… dizimsel değişkenlerinin değer adlarıdır. devamı...
 • Dizimsel Tür Dizisi: Düzgün ya da düzgün olmayan bir deyimin ayraçsız yazılış biçiminde her imine karşılık dizimsel türünü belirtmekle elde edilen dizi. || Örn. (…) Krş.. dizimsel tür indirgemesi, dizimsel tür İndirgeme kuralı. devamı...
 • Düzgünlük Denetlemesi: Verilen bir deyimin düzgün olup olmadığını, düzgünse hangi dizimsel türden olduğunu ortaya koyma amacıyla, dizimsel tür çözümlemesi sonunda elde edilen dizisinin dizimsel bağlaşıklık denetlemesini yapma işlemi. || Örn. (…) devamı...
 • Türetilmiş Dizimsel Tür: Temel dizimsel türler yardımıyla belirlenen yöneten deyim dizimsel türü. || Örn. 2-li yüklemin dizimsel türü a ile p türleri yardımıyla belirlenmiş p/a a dır. devamı...
 • Dizimsel Tür çözümlemesi: Verilen bir deyimin dizimsel tür dizisini ortaya koyma işlemi. || Krş.. dizimsel tür dizisi. devamı...

Syntactical Term ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.