T Cetveli ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "T Cetveli" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "T Cetveli" ne demek?

 1. Bir kenarını çizim yapılan yüzeyin kenarına dayayıp diğer kenarıyla birbirine paralel yatay çizgiler çizmeye yarayan T biçimindeki cetvel.

 2. Türkiye’de bütçede kurumların satın alacakları taşıtların azami satın alma bedellerini gösteren cetvel.

T Cetveli nedir? İlişkili sözcükler

 • P Cetveli: Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde motorlu taşıtların ortalama alım değerleri ve seferberlik tatbikatına katılacak araçların günlük kira bedellerini gösteren cetvel. devamı...
 • M Cetveli: Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde pansiyon ücretlerini gösteren cetvel. devamı...
 • C Cetveli: Bütçe yasasında devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümleri gösteren cetvel. devamı...
 • V Cetveli: Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde vatani hizmet aylıklarını gösteren cetvel. devamı...
 • K Cetveli: Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerini gösteren cetvel. devamı...
 • F Cetveli: Analitik bütçe sisteminin hedefleri arasında yer alması ve DMİ tabanlı bütçe sisteminin öngörmesi nedeniyle bütçe politikalarının daha sağlıklı bir biçimde gösteriminin sağlanması için tasarlanan ve 2006 yılı bütçesiyle birlikte uygulanmaya başlanan; kurumun mali durumunu yansıtan toplam borç stoku, likidite amaçlı tutulan toplam nakit, mevduat ve menkul değerler gibi toplam değerler ile finansman amaçlı kullanılacak net devamı...
 • G Cetveli: Türkiye Cumhuriyeti bütçesinde gelecek yıllara geçici yüklenmelere yetki veren kanunları gösteren, ancak 2006 yılından itibaren üç yıllık bütçe uygulamasına geçilmesi nedeniyle kaldırılan cetvel. devamı...
 • Allel Cetveli: Bir populasyonda belirli gen bölgelerindeki allelleri içeren cetvel. devamı...
 • Hesap Cetveli: Sayılar arasında birçok işlemlerin sonucunu kolayca bulmaya yarayan, iç içe yerleştirilmiş ve biri diğerinin üzerinde kayan iki parçadan oluşan cetvel. devamı...
 • Hesap özeti: Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel. Ticari ilişkide bulunan kişi ya da kuruluşların belirli dönemlerde hazırladıkları karşılıklı borç ve alacaklarını gösteren belge. devamı...

T Cetveli ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.