Taaccüb ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Taaccüb" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Taaccüb" ne demek?

 1. Şaşma, hayret etme. Tahayyür.”Resul-ü Ekrem’den (A.S.M.) rivayet olunuyor ki: “Taaccüb bütün taaccüb ona ki: Cenab-ı Hakk’ın halkını görüp dururken Allah’da şek eder. Şuna taaccüb olunur ki: Neş’et-i ulayı tanır da neş’et-i uhrayı inkar eder. Şuna da taaccüb olunur ki: Her gün her gece ölüp dirilip dururken ba’s-ü nüşuru inkar eder. şuna da taaccüb olunur ki: Cennet’e ve naim-i Cennet’e iman eder de yine dar-ül gurur için çalışır. Şuna da taaccüb olunur ki: Evvelinin bulaşık bir nutfe, ahirinin mülevves bir ciyfe olduğunu bilir de yine tekebbür ve tefahur eder.” (E.T.)

Taaccüb nedir? İlişkili sözcükler

 • Taaccülat: (Taaccül. C.) Acele etmeler. Acelecilikler. devamı...
 • Taaccüp Etmek: Hayrete düşmek, hayrette kalmak, şaşmak Örnek: Pek taaccüp ettim, niye mücrim telakki olunacakmış? A. İlhan devamı...
 • Fesübhanallah: Allah (C.C.) ne güzel yaratmış; Allah Sübhandır, bütün noksanlıklardan münezzehtir; Her şey kendine tesbih eder (anlamında olup hayret ve taaccübü ifade için söylenir.) (Bak: Sübhan) (Osmanlıca’da yazılışı: fe-sübhanallah) devamı...
 • Confirmable: Teyit olunur, tasdik olunur. Onaylanır, tasdik olunur devamı...
 • Delaili Nübüvvet: Peygamberliğin hak olduğuna dair olan deliller.(Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam iddia-yı Nübüvvet etmiş; Kur’an-ı Azimüşşan gibi bir fermanı göstermiş ve ehl-i tahkikin yanında bine kadar mu’cizat-ı bahireyi göstermiştir. O mu’cizat, hey’et-i mecmuasiyle, dava-yı nübüvvetin vukuu kadar vücudları kat’idir. Kur’an-ı Hakim’in çok yerlerinde en muannid kafirlerden naklettiği sihir isnad etmeleri gösteriyor ki; o muannid kafirler dahi mu’cizatın devamı...
 • Taaccün: (Acn. dan) Hamurlaşma, hamur haline gelme, macun gibi olma. devamı...
 • Taaccül: Acelecilik. Acele etmek. devamı...
 • Taaccüc: Şamata, gürültü, patırtı. devamı...
 • Küfr: Örtmek manasınadır. Kalbe ait bir sıfattır. Hak dini inkar edip, hakkı inkar edene ve gizleyene “kafir” denilir. Kafirliğin sıfatı küfürdür. devamı...
 • Büyük Cennet Kuşu: Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, cennet kuşugiller (Paradiseidae) familyasından, 100 cm kadar uzunlukta, sırtı ve kanatları kahverengi, karnı menekşe rengi, başı, boynu ve kuyruğu sarı, orta kuyruk tüyleri turuncu olan bir tür. devamı...

Taaccüb ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.