Taban Fiyat ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Taban Fiyat" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Taban Fiyat" ne demek?

 1. Bir mal veya üretim faktörünün devlet tarafından belirlenen alınıp satılabileceği en düşük fiyat. Bu fiyat devlet müdahalesinin olmadığı durumda oluşacak piyasa fiyatının üstündeki bir fiyattır.

Taban Fiyat nedir? İlişkili sözcükler

 • Yönetimsel Fiyat: Genellikle kamu yetkeleri tarafından piyasa mekanizması dışında belirlenen fiyat. devamı...
 • Güvenceli Fiyat: Devletin üreticileri korumak amacıyla malın piyasa fiyatı, hangi düzeyde oluşursa oluşsun, üreticinin eline geçmesini güvence altına aldığı fiyat. Aracı dağıtım kuruluşlarının ellerinde mal stoku varken toptan satış fiyatının düşmesi durumunda devamı...
 • Fiyat Paralelliği: Azel piyasasındaki işletmelerin, üretecekleri mal miktarı birbirlerine bağlı olduğundan, kârlarını azaltacak fiyat rekabetinden kaçınmak için aynı fiyatı koyma eğilimi. krş. fiyat karteli, faiz karteli, kartel devamı...
 • Destekleme Fiyatı: Tarımsal ürün fiyatlarının belli bir düzeyin altına düşmesini önlemek için hükümet tarafından belirlenen ve ürün alım garantisi verilen fiyat. devamı...
 • Fiyat Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişmeye bağlı olarak sabit getirili bir menkul değerin cari piyasa fiyatında ortaya çıkabilecek olumsuz değişim. devamı...
 • Fiyat Karteli: Azel piyasasındaki işletmelerin, hukuki varlıklarını korumaları koşuluyla, malın fiyatının belirlenmesi konusunda yazılı ya da sözlü olarak örtük biçimde anlaşmaları. krş. faiz karteli, kartel, fiyat paralelliği devamı...
 • Piyasa Fiyatı: Bir para biriminin veya malın sürüm değeri, piyasa bedeli, piyasa değeri, rayiç bedel, rayiç fiyat. Piyasada bir birim mal ya da hizmet satın alabilmek için tüketicilerin ödedikleri parasal bedel. devamı...
 • çıkarım Fiyatı: Bir hisse senedinin üzerinde yazılı olan fiyat. krş. hisse senedi piyasa fiyatı, hisse senedi sunum fiyatı devamı...
 • Hisse Senedi Sunum Fiyatı: Birinci el piyasada satılan hisse senedinin fiyatı. krş. hisse senedi piyasa fiyatı, hisse senedi çıkarım fiyatı devamı...
 • Götürü Fiyat: Bir satın almada ya da bir işin yapılmasında toptan belirlenen fiyat. devamı...

Taban Fiyat ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.