Taber ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Taber" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Taber" ne demek?

  1. Tabor.

Taber nedir? İlişkili sözcükler

  • Taberı: (Ebu Cafer Muhammed bin Cerir İbn-i Yezid) (Hi: 224 – 310) İslam tarihçisi ve müfessiri olup Taberistan’da doğmuş, 7 yaşında Kur’anı hıfz edip bütün ömrünü ilme vakf etmiştir. Babasının adına izafetle Ceririye adlı bir fıkıh mektebi kurmuştur. İbn-i Cerir-et Taberi adı meşhurdur. Kur’an-ı Kerimin bütün kat’i sarih manalarını müteselsilen, an’aneli senetle menba-ı Risalete isal ederek devamı...
  • Ceriri Taberı: (Bak: Taberi) (Osmanlıca’da yazılışı: cerir-i taberî) devamı...
  • Ibni Ceriri Taberı: (Bak: Taberi) (Osmanlıca’da yazılışı: ibn-i cerir-i taberî) devamı...
  • Tabor Taber Tabour: Dümbelek Zilli tef Dümbelek çalmak devamı...

Taber ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.