Tahavvülatı Zerrat ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Tahavvülatı Zerrat" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Tahavvülatı Zerrat" ne demek?

 1. Zerrelerin tahavvülü.(Tahavvülat-ı zerrat, Nakkaş-ı Ezeli’nin kalem-i kudreti, kitab-ı kainatta yazdığı ayat-ı tekviniyenin hengamındaki ihtizazatı ve cevelanıdır. Yoksa; maddiyyun ve tabiiyyunların tevehhüm ettikleri gibi tesadüf oyuncağı ve karışık, manasız bir hareket değildir. Çünkü; bütün mevcudat gibi zerreler ve her bir zerre, mebde-i hareketinde “Bismillah” der. Çünkü nihayetsiz, kuvvetinden fazla yükleri kaldırır. Ve buğday danesi kadar bir çekirdeğin koca bir çam ağacı gibi bir yükü omuzuna alması gibi… Hem vazifesinin hitamında “Elhamdülillah” der. Çünkü: Bütün ukulü hayrette bırakan hikmetli bir cemal-i san’at, faydalı bir hüsn-ü nakş göstererek Sani-i Zülcelal’in medayihine bir kaside-i medhiye gibi bir eser gösterir. Mesela: Nar ve mısıra dikkat et. S.) (Osmanlıca’da yazılışı: tahavvülât-ı zerrat)

Tahavvülatı Zerrat nedir? İlişkili sözcükler

 • Tahavvülatı Zerrat: Zerrelerin tahavvülü.(Tahavvülat-ı zerrat, Nakkaş-ı Ezeli’nin kalem-i kudreti, kitab-ı kainatta yazdığı ayat-ı tekviniyenin hengamındaki ihtizazatı ve cevelanıdır. Yoksa; maddiyyun ve tabiiyyunların tevehhüm ettikleri gibi tesadüf oyuncağı ve karışık, manasız bir hareket değildir. Çünkü; bütün mevcudat gibi zerreler ve her bir zerre, mebde-i hareketinde “Bismillah” der. Çünkü nihayetsiz, kuvvetinden fazla yükleri kaldırır. Ve buğday danesi kadar bir devamı...
 • Tahavvülat: (Tahavvül. C.) Tahavvüller. Değişmeler. (Osmanlıca’da yazılışı: tahavvülât) devamı...
 • Tahavvülatı Külliye: Büyük değişiklikler. (Osmanlıca’da yazılışı: tahavvülât-ı külliye) devamı...
 • Kemalat: insanın bilgi ve ahlak güzelliği bakımından olgunluğu (Kemal. C.) Faziletler, iyilikler, mükemmellikler. Ahlak ve huy güzellikleri. Terbiyelilik, edeblilik.(Madem mevcudat, zeminin yüzünde büyük bir nehir gibi, kemalatın lem’alariyle parlar geçer; devamı...
 • Kayyum: Cami hademesi. Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse. devamı...
 • Tahavvül: Bir durumdan başka bir duruma geçme, değişme, değişkenlik, dönüşme, dönüşüm Örnek: Gençliğin karşısına çıkınca harika bir tahavvülle başı dikildi. P. Safa Bk. değişim devamı...
 • Nüfus Tahavvülatı: Bk. nüfus değişimleri devamı...
 • Başlatıcı Ve Hızlandırıcı Madde: Kolay alevlenebilen, üzerine döküldükleri maddenin tutuşma sıcaklığının üstünde bir ısı çıkararak onların çabuk tutuşmasını sağlayan benzin, motorin, gazyağı, tiner gibi madde. devamı...
 • Başlatıcı Ve Hızlandırıcı Madde: Kolay alevlenebilen, üzerine döküldükleri maddenin tutuşma sıcaklığının üstünde bir ısı çıkararak onların çabuk tutuşmasını sağlayan benzin, motorin, gazyağı, tiner gibi madde. devamı...
 • Tebeddülat: Değişiklikler, değişmeler. (Tebeddül. C.) (Bedel. den) Tebeddüller, değişiklikler, tagayyürler, tahavvülat. (Osmanlıca’da yazılışı: tebeddülât) devamı...

Tahavvülatı Zerrat ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.